Alles over de boerenprotesten

De afgelopen maanden kan je er niet meer omheen. Het nieuws wordt overspoeld met items die gaan over de boerenprotesten. Boze boeren blokkeren de snelwegen en gaan met hun trekkers het Malieveld in Den Haag op. Waar gaan deze protesten nou eigenlijk over?

De aanleiding

De protesten zijn gestart op 1 oktober 2019. De aanleiding was een wetsvoorstel over het halveren van de veestapel, in navolging op de stikstofcrisis. De politiek is van mening dat boeren een groot aandeel hebben in de uitstoot van stikstof, waardoor veel maatregelen de boeren treffen. Het halveren van de veestapel is voor veel boeren problematisch. Het vee wordt bijvoorbeeld gebruikt voor vlees, of voor melk, wat door middel van melkmachines uit de koe gehaald wordt. Als deze veestapel gehalveerd wordt, lopen de boeren veel inkomsten mis en zullen veel van hen geen bestaansrecht meer hebben.

Stikstofcrisis

De afgelopen jaren neemt de mate van stikstof in de lucht toe, wat nadelige gevolgen heeft voor het klimaat. De aarde wordt steeds warmer. Men is bang dat als er geen maatregelen getroffen worden, de klimaatrampen niet meer te overzien zullen zijn. Om de toename van stikstof tegen te gaan, zijn er verschillende maatregelen doorgevoerd. Zo is de maximum snelheid op de snelweg teruggezet naar 100km/h en wordt de regelgeving omtrent de boeren vele malen strenger.

Boerenprotesten

Het boer zijn is een levensstijl en gaat verder dan uitsluitend een beroep zijn. Iedereen die kiest voor het boerenleven, kiest daar bewust voor. Voor hen is er ook geen ander beroep dat dezelfde voldoening kan geven. Door de maatregelen die getroffen worden, kunnen veel boeren het hoofd niet meer boven water houden. Zij vinden dat zij oneerlijk behandeld worden, en voeren veel protesten uit om de politiek op andere gedachten te brengen. Er worden door het hele land verschillende acties gevoerd. In het begin had de rest van de bevolking veel begrip voor de boerenprotesten, maar dit begrip neemt steeds verder af. Voor alsnog geven de boeren aan dat ze nog niet van plan zijn om te stoppen met protesteren tegen de ingevoerde maatregelen.